รวมร้านค้า ชุดแต่งงาน wedding studio ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า ของชำร่วย
LINE ID: izpalclinic
โปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกครบวงจร เพื่อการดูแลคนไข้ จัดการระบบสต๊อกยา บันทึกค่าตอบแทนพนักงาน และรายงานสำหรับผู้บริหาร การใช้งานโปรแกรม อิซปาล คลินิก การทำงานของระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก เพื่อการดูแตตั้งแต่การบันทึกข้อมูลคนไข้ การค้นหาคนไข้ การบันทึกอาการเบื้องต้นและการรักษา การบันทึกค่าใช้จ่ายในการรักษาและการบันทึกรับชำระจากคนไข้ ช่วยบันทึกข้อมูลการรักษาครบถ้วน โปรแกรม อิซปาล คลินิก ช่วยในการบันทึกและแสดงข้อมูลคนไข้ พร้อมที่อยู่เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกรายการรักษา รายการยาให้แก่คนไข้ และตัดยอดสต๊อกสินค้าทันที ทำให้ข้อมูลยาเป็นปัจจุบันลดปัญหาการตัดสต๊อกซำ้ซ้อน ตรวจสอบคอร์สอย่างแม่นยำ แสดงข้อมูลคอร์สที่คนไข้รับบริการในรูปแบบตาราง พร้อมแสดงจำนวนครั้งที่คงเหลือ ระบบยังสามารถตั้งค่าคอร์สในรูปแบบจำนวนครั้งที่ครบ หรือ จำนวนปริมาณการใช้ที่กำหนดไว้ได้ พร้อมช่วยเตือนเมื่อจำนวนคอร์สครั้งหรือปริมาณครบตามจำนวน เพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำ บันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชน ช่วยในพนักงานสามารถบันทีกข้อมูลของคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน สามารถบันทึก ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด เพศ และรูปภาพอ่านบัตรประชาชนได้ ส่งข้อความจากโปรแกรมได้ทันที โปรแกรม อิซปาล คลินิก ช่วยในการติดต่อคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบส่งข้อความ sms จากโปรแกรมได้ทันที หรือกำหนดการส่งล่วงหน้าได้ ทำให้การนัดหมาย และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของคลินิกทำได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว
ศูนย์รวมธุรกิจงานแต่งงาน ติดต่อง่ายเพียงแค่..Add LINE
เว็บแต่งงาน ศูนย์รวมร้านค้า ไอเดียแต่งงาน ชุดแต่งงาน wedding studio โรงแรมสถานที่จัดเลี้ยง pre-wedding ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า ของชำร่วย การ์ดแต่งงาน คลินิกความงาม วงดนตรี พิธีกร